Doc. dr Tatjana Miljković

Tatjana Miljkovic

Specijalista interne medicine - subspeciajlista kardiolog

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Interna medicina/kardiologija

Biografija

Doc. dr Miljković je zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine od 2004. godine, kao načelnik na Odeljenju prijema i trijaže u Službi urgentne kardiologije. Doc. dr Miljković je i asistent na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za internu medicinu.

Doc. dr Tatjana Miljković je završila Medicinski fakultet u Novom Sadu 2001. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završava 2007. godine, a subspecijalista kardiolog postaje 2014. godine.

Tokom vremena se stručno usavršavala na prestižnim medicinskim ustanovama u Evropi, na Univerzitetskoj klinici u Sevilji 2000. godine, na Univerzitetskoj klinici u Gentu 2003. godine,  zatim i iz oblasti ehokardiografije na Univerzitetskoj klinici u Parizu 2009. godine, kao i na Univerzitetskoj klinici u Mesini, u Italiji 2012. godine. Nakon toga, 2013. godine odlazi na usavršavanje iz oblasti ehokardiografije i kardijalne rehabilitacije u bolnicu u Leku (Italija), a onda 2014. godine iz oblasti kardijalne rehabilitacije u specijalizovanu bolnicu u Verunu (Italija).