Sport Medica

Dr Ivana Kostić

smart

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Kategorija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Biografija

Dr Ivana Kostić je završila osnovne studije medicine 2005. godine na Medicinskom fakultetu  u Beogradu, a specijalizaciju Fizikalne medicine i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2017.
Dodatno se edukovala u okvirima tradicionalne medicine iz oblasti kliničke akupunkture i joge kao metode rehabilitacije i unapređenja zdravlja.  Sertifikovani je akupunkturolog i sportski instruktor – specijalista joge i joga terapeut.
Nakon završenog fakulteta najpre sticala iskustvena saznanja kao izabrani lekar u DZ, a od 2009. godine, u specijalističkim jedinicama MUP-a kao njihov lekar gde je stekla iskustvena  znanja i u oblasti medicine sporta, medicine rada i urgentne medicine.
 Od 2019. zaposlena u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Termal“ u Vrdniku kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije , akupunkturolog i joga terapeut.