Sport Medica

Dr Mirko Obradović

Mirko Obradović

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Dr Mirko Obradović je osnovne studije i specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije završio na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Zaposlen je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine od 2012. U periodu 2014-2020. godine, angažovan je bio kao asistent na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Član je Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, sekretar je Sekcije ortopedske hirurgije i traumatologije. Koautor brojnih naučnih radova, prezentovanih na stručnim sastancima i predavač na kursevima kontinuirane medicinske edukacije. Godinama aktivno učestvuje na kursevima i webinarima vodeće evropske traumatološke organizacije – AO Foundation, kao i OMI (Open Medical Institute) seminarima predvođenim od strane vodećih eksperata iz SAD. Član je ESSKA – European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, od 2019. godine.

Svoje profesionalno usavršavanje do sada je sproveo tokom studijskih boravaka u Austriji, Danskoj, Mađarskoj.
Uža specijalnost: hirurško lečenje povreda i oboljenja lakta; artroskopska hirurgija; sportska traumatologija