Sport Medica

Jelena Badža

Jelena Badža

Medicinska sestra - tehničar

Pozicija u Sport Medica

Medicinska sestra

Kategorija

Medicinske sestre

Biografija

Jelena je rodjena 1981. godine u Zadru. Završila je srednju medicinsku školu. Pripravnički staž odradila u domu zdravlja i u Specijalnoj bolnici  za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Borivoje Gnjatić“ u Starom Slankamenu. Radila u Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara do 2018 godine.