Prim. dr Biljana Savić

Biljana Savić

Specijalista sportske medicine

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant - sportska medicina

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Prim. dr Biljana Savić je zvanje doktora medicine dobila 1992. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalistički ispit iz medicine sporta položen je 2005. godine, a zvanje primarijusa je dobila 2013. godine od strane Ministarstva zdravlja.

Aktivnosti i priznanja:
Od 1993. do 2001. godine radila je u Domu zdravlja „Dr Dušan Savić – Doda“ u Beočinu kao lekar opšte prakse u ambulanti opšte prakse, fabričkoj ambulanti („BFC“), a najviše kao dežurni lekar u hitnoj medicinskoj pomoći.

Od maja 2001.  zaposlena je kao stručni saradnik za sportsku medicinu Pokrajinskog zavoda za sport u Novom Sadu. Oblast rada: sportsko-sistematski pregledi svih učesnika u sportu, kontrola i praćenje treniranosti sportista.
Prim. dr Savić je i predavač na tečajevima za stručno osposobljavanje (obuka trenera) u organizaciji Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta, Novi Sad (predmeti: 1.osnove fiziologije sporta, 2.osnove medicine sporta). Učesnik je projekta „Vežbaj – budi zdrav“ na nivou lokalne samouprave.

Profesionalan članstva:

  • Član Lekarske komore Srbije, DLV – SLD, sekcije za medicinu sporta kao i udruženja licenciranih lekara medicine sporta. Dobitnik je  Zahvalnice i Diplome DLV – SLD
  • Član Antropološkog društva Srbije i jedan od recenzenata radova za Glasnik antropološkog društva Srbije.
  • Član Zdravstvene komisije Karate federacije Srbije od 2011.g.

Od 1993.godine je aktivista u Crvenom krstu Novog Sada (bivši predsednik sekcije za delovanje u vanrednim okolnostima, predsednik sekcije za spasavanje na vodi, član sekcije za prvu pomoć, član zdravstvene komisije republičkog Crvenog krsta, instruktor iz oblasti prva pomoć, višegodišnji rukovodilac kampa na Testeri), dobitnik  Plakete Crvenog Krsta Novog Sada, srebrne i zlatne značke Crvenog Krsta Srbije.

Publikacije: Autor i koautor 28 stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i stranim zbornicima i časopisima, a neki od njih imaju i pozitivnu citiranost na Google Scholaru i srpskoj citatnoj bazi.