Sport Medica

Prof. dr Daniela Marić

Daniela Marić

Savetnik za ishranu i specijalista infektivnih bolesti

Pozicija u Sport Medica

Ishrana i suplementacija sportista

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Prof. dr Daniela Marić je studije opšte medicine završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2003. godine, a doktorsku disertaciju je odbranila je 2011.godine. Od samog starta profesionalne karijere poseban fokus prof. dr Marić je bio na suplementaciji i ishrani, čemu govori u prilog i činjenica da je za doktorsku disertaciju odabrala temu multivitaminsko mineralne suplemenatcije. Dr Marić se već petnaest godina bavi savetovanjem u ishrani. Renomiranju diplomu savetnika u ishrani stekla je u Velikoj Britaniji  („Stonebridge University“,    – Diet and Nutrition Advisor). Veliko iskustvo na polju suplementacije i ishrane donelo joj je i značajne angažmane i kao predavaču, ali i savetniku za ishranu u sportskim klubovima.

Dr Marić posebnu pažnju poklanja zdravoj ishrani koju promoviše zapravo kao način života, i koja na kraju vodi opštem telesnom blagostanu.

Specijalizaciju iz Infektivnih bolesti završila je 2013.godine, od kada je i zaposlena na Klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.

Koautor brojnih naučnih radova, predavač na stručnim sastancima i kursevima kontinuirane medicinske edukacije u Srbiji i inostranstvu. Nastavnik je Medicinskog fakulteta na srpskom i engleskom jeziku.