Funkcionalna dijagnostika sportista

Sistematski
sportsko-medicinski
pregledi

1680258422421

Šta su sistematski sportsko-medicinski pregledi, i koji im je značaj?

Bez obzira na odabir sporta, fundamentalno je da dete, rekreativac ili aktivni sportista budu kontinuirano praćeni od strane medicinskih stručnjaka kako bismo prevenirali neke neželjene situacije u slučaju poremećaja funkcije nekog organa, bilo da ih kroz prvi ili redovni sistematski sportsko-medicinski pregled otkrijemo.

Prema Zakonu o sportu, osnovni sportsko-medicinski pregledi se obavljaju najmanje jednom u šest meseci, a za takmičare starije od 12 godina, zahteva se i sportsko-medicinski pregled sa testom opterećenja jednom u toku godine.  Nakon završenog pregleda, dobija se uverenje specijaliste sportske medicine da osoba može nesmetano i bezbedno da se bavi sportom.

 

Koje vrste sistematskih sportsko-medicinskih pregleda postoje?

 1. Obavezni (osnovni) sportsko-medicinski pregled koji se radi jednom u šest meseci
 2. Prošireni sportsko-medicinski pregled sa testom opterećenja koji se radi jednom u godinu dana (važi samo za osobe starije od 12 godina)

 

Kako izgleda sportsko-medicinski pregled, i koji su elementi tog pregleda?

Obavezni (osnovni) sportsko-medicinski pregled obuhvata:

 • popunjavanje standardnog upitnika po dolasku u Sport Medicu
 • uzorkovanje i analizu laboratorijskih parametara iz krvi (kks, šuk) (uputnica)
 • fizikalni pregled specijaliste sportske medicine
 • antropometrijska merenja (visina, težina, kod nas u poliklinici se radi besplatno i analiza telesnog sastava)
 • merenje krvnog pritiska
 • snimanje i interpretaciju EKG-a
 • davanje završnog mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje sportom

Prošireni sportsko-medicinski pregled sa testom opterećenja obuhvata:

 • sve elemente obaveznog (osnovnog) sportsko-medicinskog pregleda
 • kontinuirani test opterećenja na ergometrijskoj traci**
 • davanje završnog mišljenja o zdravstvenoj sposobnosti za bavljenje sportom

**Jako je bitno da se test opterećenja radi kako je propisano Pravilnikom o sistematskim pregledima učesnika u sportu, a to znači da se mora raditi na specijalizovanoj ergometrijskoj traci ili ergobiciklu uz kontinuirano praćenje EKG-a i krvnog pritiska od strane lekara specijaliste sportske medicine, ili interniste – kardiologa. Svako odstupanje ili nepravilno urađen test opterećenja predstavlja veliki rizik po zdravlje pacijenta, i na kraju povlači i zakonsku, profesionalnu i moralnu odgovornost svakoga ko takav pregled sprovodi na neadekvatan način.

 

Gde mogu da se urade analize laboratorijskih parametara (analiza krvi)?

Sport Medica ima strateško partnerstvo sa laboratorijom za medicinsku dijagnostiku Medlab. Naši pacijenti uz uputnicu (koju mogu skinuti klikom na link) odlaze u bilo koji „Medlab“ u Novom Sadu i Vojvodini, i nakon što daju krv (i donesu uputnicu iz Sport Medice), po obavljenom uzorkovanju ne čekaju rezultate, niti plaćaju uslugu u „Medlabu“. Svi rezultati iz „Medlaba“ direktno se šalju u polikliniku Sport Medica gde će čekati pacijenta, a iznos naknade za laboratorijsko uzorkovanje je već uračunat u cenu sportsko-medicinskog pregleda.

Lokacije Medlab laboratorija na kojima se može uraditi analiza krvi: https://www.medlab.rs/medlab-lokacije/

 

Da li može da se uradi analiza krvi u nekoj drugoj laboratoriji?
Šta ako već imam urađenu analizu krvi?

Pacijenti koji su već uradili analizu krvi i ŠUK treba da laboratorijski izveštaj ponesu sa sobom u Sport Medicu.  U tom slučaju se pri sportsko-medicinskom pregledu koristi (tumači) izveštaj koji je pacijent doneo, a naplaćuje se naknada za sportsko-medicinski pregled po nižoj ceni (sa donetom laboratorijom).

 

Ko radi sportsko-medicinske preglede u poliklinici Sport Medica?

Prof. dr Miodrag Drapšin, specijalista sportske medicine
Prof dr Aleksandar Klašnja, specijalista sportske medicine
Prim. dr Biljana Savić, specijalista sportske medicine
Dr Vladimir Krstić, specijalista sportske medicine
Dr Milana Ivanković, specijalista sportske medicine