Sport Medica

Prof. dr Radmila Matijević

Radmila Matijević

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije - subspecijalista reumatologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Kategorija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Biografija

Prof. dr Radmila Matijević je završila Medicinski fakultet 1997. godine u Novom Sadu, gde je i magistrirala (2001.god), položila specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije (2002.god) i doktorirala (2014.god). Na Univerzitetu u Beogradu je završila subspecijalizaciju iz reumatologije 2010. godine.

Šef je Kabineta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i osteodenzitometriju Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju u okviru kojeg se godišnje uradi preko 1000 DXA pregleda.

Istaknut je član radnih grupa i komiteta Svetske zdravstvene organizacije, IOF-a, ESCEO-a, ECTS-a i FLS-a, organizacija za borbu protiv osteoporoze i osteoartroza, prevencije sekundarnih osteoporotskih preloma, zdravog starenja.

Prof. dr Matijević je predavač je po pozivu na mnogobrojnim kongresima, kursevima i različitim edukacijama širom sveta organizovanim za kolege, ali i za pacijente. Kao jedan od osnivača ASTAS-a, inicirala je i aktivno učestvovala u organizaciji stručnih skupova u Novom Sadu gde su predavači bili vodeći svetski eksperti u oblastima koštano mišićnog sistema.

Dobitnica je nagrade za svoj rad na svetskom kongresu u Parizu 2019. godine.