Sport Medica

Dr Andrijana Marić

Andrijana Marić

Specijalista anesteziologije, reanimacije, intezivne terapije i subspecijalista terapije bola

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant za terapiju bola

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Dr Andrijana Marić ima impresivno lekarsko iskustvo, od 2002. godine i završetka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, usavršavala se kroz posao i konstantne edukacije:

  • godine je volontirala na Institutu za Plućne bolesti Vojvodine – Klinika za Onkologiju.
  • Od 2004. godine je u Službi Hitne Medicinske Pomoći u Vrbasu, a u tom periodu u nekoliko navrata je menjala Šefa Onkološke Dnevne Bolnice – Opšte Bolnice Vrbas
  • U Opštoj bolnici Vrbas u Urgentnom hirurškom prijemu i transportu pacijenta u tercijarne ustanove zaposlena je od 2008. godine
  • godine završava specijalizaciju iz anesteziologije, reanimacije, intezivne terapije i terapije bola
  • Osnivač je Ambulante za bol – Opšte bolnice Vrbas 2014. godine, a iste godine postaje i Upravnik Sektora za zajedničke medicinske poslove
  • godine je bila Načelnik Službe za anesteziju, reanimaciju, intezivnu terapiju i terapiju bola Opšte bolnice Vrbas
  • od 2021. godine je i subspecijalista medicine bola

Završila je više edukacija iz estetske medicine i akupunkture.