Dr Dejan Jovanović

Deki Jovanović

Specijalista radiologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Načelnik je Odeljenja urgentne radiologije u Kliničkom centru Novi Sad. Zaposlen je u KC Novi Sad od 2005. godine. Član je Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropskog društva radiologa (ESR) i Evropskog društva gastrointestinalnih i abdominalnih radiologa (ESGAR) sa aktivnim učešćem na godišnjim skupovima. Predavač je na CT školama za lekare i za tehničare Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Univerziteta u Novom Sadu i u Savezu društava Vojvodine za borbu protiv raka.