Sport Medica

Dr Goran Vukomanović

Dr Goran Vukomanović

Specijalista pedijatrije - subspecijalista dečije kardiologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Dr Goran Vukomanović je Šef službe dečije sportske medicine u Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova Beograd.

Biografija: Prvu godinu Medicinskog fakulteta u Beogradu upisao školske 1985/86. godine, a završio ga, u roku, 28.02.1991. sa srednjom ocenom 9,68.

Dobitnik je godišnje nagrade Srpskog lekarskog društva iz fonda Prof. dr S. Kostić.
Obavio je pripravnički lekarski staž na Medicinskom fakultetu u Beogradu i položio stručni ispit 31.03.1992. god. Specijalistčki ispit iz pedijatrije položio 03.07.1996. sa ocenom odličan. Upisao sam poslediplomske studije iz kardiologije školske 1991/92. godine, položio usmeni magistarski ispit decembra 1996.

Magistarsku tezu pod nazivom „Neinvazivna procena ventrikularnih ekstrasistola kod dece sa strukturno neoštećenim srcem“ odbranio je 25.02.1998. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Šef je Službe za pedijatrijsku sportsku medicinu Univerzitetske dečije klinike u Beogradu.

Kao (ko)autor učestvovao je u izradi preko 140 naučnih i stručnih radova objavljenih u međunarodnim stručnim časpopisima, zbornicima sa internacionalnih i domaćih kongresa, kao i u domaćim stručnim časopisima.

Povodom obeležavanja 76 godina rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dobio plaketu Medicinskog fakulteta.
Od 23.09.1998. godine asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Oženjen, otac troje dece.

Članstvo u strukovnim organizacijama:
1. Srpsko lekarsko društvo
2. Evropsko udruženje kardiologa

Naučno-istraživačka delatnost: Pedijatrijska aritmologija, sportska medicina