Dr Gordana Marošan

Dr Gordana Marošan

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Pozicija u Sport Medica

Fizijatar-reumatolog

Kategorija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Biografija

Dr Gordana Marošan je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije sa preko dvadeset godina radnog iskustva. Studije medicine je završila  na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1998. godine, da bi specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije završila 2004. godine, a subspecijalizaciju iz balneoklimatologije 2021. godine.

Radno iskustvo sticala je kroz rad u na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Kliničkog centra Vojvodine od 2000-2004. godine, i Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Termal u banji Vrdnik od 2005. godine,  gde je i danas zaposlena kao načelnik službe i pomoćnik direktora za zdravstvena pitanja. Od 2014. godine je i Sekretar sekcije za fizikalnu medicinu SLD-DLV.

Dr Marošan je akupunkturolog, radi UZ lokomotornog aparata, bavi se estetskom medicinoom, a radi i kao joga instruktor i terapeut.