Sport Medica

Dr Human Samii

Human Sami

Specijalista sportske medicine

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant - sportska medicina

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1999. godine.

  1. godine završio je školu Klasične homeopatije organizovanu od strane Sekcije za homeopatiju SLD u Beogradu.
  2. godine završio je III Internacionalnu školu Hiperbarične medicine organizovanu u okviru kontinuirane medicinske edukacije od strane „HBO Medical Center“ iz Beograda.

 

  1. godine položio je specijalistički ispit i završio specijalizaciju Medicine sporta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
  2. godine završio je školu Tradicionalne medicine i akupunkture Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) u Beogradu.

Zaposlen je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Termal“ u Banji Vrdnik.