Sport Medica

Dr Ljubica Vukomanović

Ljubica Vukomanović

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Biografija

Dr Ljubica Vukomanovic je medicinski fakultet i specijalizaciju fizikalne medicine i rehabilitacije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2002. godine radi kao specijalista u Domu zdravlja u Temerinu. Ima dugogodišnje iskustvo u terapiji cervikalnog i lumbalnog sindroma, degenerativnog i zapaljenskog reumatizma, drugih bolnih stanja, kao i u rehabilitaciji ortopedskih i neuroloških pacijenata, odnosno rehabilitaciji stanja nakon povreda, preloma i operacija.