Sport Medica

Dr Milana Ivanković

Dr-Milana-Ivankovic

Specijalista sportske medicine

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Dr Milana Ivanković je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2011. godine. Školu Tradicionalne medicine i akupunkture Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD) u Beogradu godine završila je 2017 godine.

Specijalizaciju iz sportske medicine završila 2022. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2012. radi kao izabrani lekar u Domu zdravlja Sremska Mitrovica.