Dr sci. med. Nada Vasić

Dr Nada Vasic

Specijalista radiologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Dr Nada Vasić je osnovne studije medicine završila je 2006. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu 2015. godine završila je specijalističke studije iz radiologije.

Oktobra 2019. godine doktorirala je na temu „Primena jednodimenzionalnog i volumetrijskog merenja u evaluaciji terapijskog odgovora metastatskog karcinoma pluća višeslojnom kompjuterizovanom tomografijom“ pod mentorstvom Prof. dr  Olivere Nikolić i Prof. Dr Vesne Kuruc, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

U toku specijalističkih i doktorskih studija pohađala je niz kurseva u inostranstvu i Srbiji u sklopu stručnog usavršavanja iz oblasti torakalne radiologije, dijagnostike dojke, kao i color-dopler pregleda krvnih sudova.

Autor je nekoliko naučnih radova objavljenih na ISI listi, te autor i koautor nekoliko sažetaka na domaćim naučnim skupovima.