Sport Medica

Dr Nemanja Petrović

Nemanja Petrovic

Specijalista interne medicine

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Interna medicina/kardiologija

Biografija

Dr Nemanja Petrović je rođen 29.12.1987. godine u Novom Sadu. Integrisane studije medicine, u trajanju od šest godina, na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu upisao je 2007/2008. godine, a poslednji ispit položio je 2013. godine. Diplomski rad na temu „Hirurgija gojaznosti i metaboličkog sindroma“ izradio je pod mentorstvom prof. dr Miroslava Ilića, a odbranio ga je 21.01.2014. godine, čime je završio studije medicine sa prosečnom ocenom 9,42.

Od decembra 2015. godine zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Specijalistički ispit iz interne medicine položio je u junu 2021. godine. Trenutno je na subspecijalizaciji iz kardiologije.

Član je Evropskog udruženja kardiologa, Udruženja kardiologa Srbije, Ehokardiografskog udruženja Srbije.

Kao deo tima Poliklinike Sport Medica, obavljaće internističke preglede, test opterećenja (ergometrija), vođenje protokola antikoagulantne terapije, preoperativnu pripremu bolesnika (sa posebnim akcentom na kardiohirurške pacijente), uz internističko postoperativno praćenje pacijenata.