Sport Medica

Dr sci. med. Vladimir Krstić

VK- fotografija

Specijalista sportske medicine

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Medicinski fakultet  u Novom Sadu završio je 2006. godine, a na istom fakultet i specijalizaciju iz sportske medicine 2015. godine.
Doktorirao je u novembru 2020. godine na temu Uticaj faktora rizika na povredjivanje prednje ukrštene veze kolena u toku sportskih aktivnosti pod mentorstvom prof. dr Miroslava Milankova i prof. dr Svetlane Kvrgić na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Izabran je u zvanje profesora viših strukovnih studija na ICEPS-u u februaru 2021. godine.
Podpredsednik je Sekcije za sportsku medicinu DLV-SLD.