Dunja Vajagić

Dunja Vajagić

Diplomirani terapeut medicinske rehabilitacije

Pozicija u Sport Medica

Glavni fizioterapeut

Kategorija

Glavni fizioterapeut

Biografija

Nakon završene srednje medicinske škole u Novom Sadu, Dunja je 2013. godine upisala Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Nakon diplomiranja, upisala je i Master akademske studije medicinske rehabilitacije koje i sada pohađa. Pored studija, Dunja je završila edukaciju iz manuelne triger point terapije (nivo 1), i proprioceptivne neuromuskulatorne facilitacije (nivo 1, 2 i 3).

Volonterski je radila u Domu zdravlja Novi Sad i Kliničkom centru Vojvodine u Klinici za Medicinsku rehabilitaciju a radila je i kao Welness terapeut u Fruškim termama u Vrdniku.