Sport Medica

Filip Ostojić

Filip Ostojić

Master sportske medicine i fizikoterapije

Pozicija u Sport Medica

Fizioterapeut

Kategorija

Fizioterapeuti

Biografija

Osnovnu školu „Kosta Trifković“ u Novom Sadu završio je 2005. godine sa odličnim uspehom. Iste godine upisao Srednju medicinsku školu „Dr Ružica Rip“, smer fizioterapeutski tehničar, u Somboru. Nakon završene srednje škole, 2009. godine, upisao je Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer: „Osnovne akademske studije medicinske rehabilitacije“, koji je uspešno završio. Tokom studija učestvovao na „54. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije“, takođe je bio učesnik mini kongresa u Novom Sadu i mnogih nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Godine 2016. upisuje Master akademske studije na Univerzitetu u Novom Sadu, smer „Sportska medicina sa fizikoterapijom“, koji takođe uspešno završava.