Sport Medica

Marija Sladojević

Marija-Sladojevic

Diplomirani terapeut medicinske rehabilitacije

Pozicija u Sport Medica

Fizioterapeut

Kategorija

Fizioterapeuti

Biografija

Marija Sladojević je rođena 1994. godine.

Nakon završene srednje medicinske škole „7 april“ u Novom Sadu, 2013. godine upisuje osnovne akademske studije  medicinske rehabilitacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde stiče zvanje diplomiranog fizioterapeuta.

Radno iskustvo:

Obavezan pripravnički staž u periodu od šest  meseci, obavlja u Domu zdravlja Novi Sad i Kliničkom centru Vojvodine u Klinici za Medicinsku rehabilitaciju.

Od maja 2018.  do maja 2022. godine radila je u centru za korektivnu gimnastiku “Vitruviana”

Od maja 2022. godine  član je tima Poliklinike „Sport Medica“.