Sport Medica

Prim. dr Sofija Banić Horvat

Sofija Banić Horvat

Specijalista neurologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Medicinski fakultet, magistraturu i specijalizaciju iz neurologije završila u Novom Sadu. Od 2013. godine je primarijus. Radi na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Vojvodine. Najviše se bavi spinalnim i bolestima perifernog nervnog sistema.