Sport Medica

Prim. dr Svetlana Kević

Svetlana Kević

Subspecijalista reumatolog, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Pozicija u Sport Medica

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Kategorija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Biografija

Subspecijalista reumatolog, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije