Prof. dr Vladimir Harhaji

Vladimir Harhaji Foto 1

Specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant - ortopedska hirurgija sa traumatologijom

Kategorija

Konsultanti

Biografija

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio je 1999. godine. Specijalizaciju iz Ortopedske hirurgije i traumatologije pod mentorstvom prof. dr G. Ercegana započeo je 2001. godine, a specijalistički ispit iz ortopedije položio je 2006. godine sa odličnim uspehom. Magistarske studije iz predmeta Fiziologija upisao je oktobra 2001. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, pod mentorstvom Prof. dr N. Grujića i Prof. dr G. Ercegana, a  magistarsku tezu pod nazivom: ”Uticaj produženja noge na rezultat primarne totalne artroplastike kuka” odbranio je 2008. godine. Doktorsku disertacija pod nazivom: „Prostorno određivanje položaja kalema u butnoj kosti posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena“ odbranio je 2012. godine.

Najveći deo dosadašnje profesionalne karijere proveo je na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCV. U periodu 2018-2020. godine obavljao je funkciju upravnika klinike. Od februara 2020. godine, kada je napustio KCV, stalno je zaposlen u Ordinaciji OrtoMD u Novom Sadu.

U zvanje vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu izabran je 2018. godine. Učesnik je većeg broja stručnih i naučnih seminara i skupova, kao polaznik i kao predavač, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Objavio je kao autor i koautor brojne radove iz uže stručne oblasti, a bio je mentor prilikom izrade diplomskih i studentskih radova na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

U novembru 2016. godine  imenovan je za člana Komisije za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji AP Vojvodine u oblasti ortopedije i traumatologije, kao stručne i savetodavne komisije Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo. Od 2019. godine imenovan je za Predsednika ove komisije. Krajem 2019. godine imenovan je za zamenika predsednika komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za centralni tender za implantate za prelome butne kosti i potkolenice.