Sport Medica

Prof. dr Miodrag Drapšin

Miodrag Drapšin

Specijalista sportske medicine

Pozicija u Sport Medica

Stručni konsultant - sportska medicina

Kategorija

Sportska medicina

Biografija

Dr Miodrag Drapšin rođen je u Novom Sadu 1972. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski Fakultet u Novom Sadu završio sa uspehom 1999. Aktivno se bavio sportom. Od 2000. godine zaposlen je na Katedri za fiziologiju, Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz Sportske medicine uspešno završio 2004. godine. Stručno usavršavanje nastavlja odbranom doktorata iz oblasti Fiziologije i Fiziologije Sporta 2009. godine. Od 2015.godine je šef Katedre za Sportsku Medicinu, Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu. Od 2021. godine je izabran za redovnog profesora Član je SLD-DLV, Sekcije za Medicinu Sporta u čijem je radu aktivno učestovao i trenutno obavlja funkciju predsednika Sekcije. Autor je na više radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, koji su na SCI listi. Profesor Drapšin je na čelu tima za medicinsko zbrinjavanje i hitne službe EXIT festivala više od 10 godina.