Sport Medica

Sport medica

Tecar

Kompletna dijagnostika i terapija sportskih povreda

TECAR

ŠTA JE TECAR TERAPIJA?

Potencira i potpomaže prirodne resurse ljudskog tela sa samoobnavljanjem i zaceljenjem.

Terapijsko dejstvo TECAR-a zasniva se na emitovanju radiofrekventnih talasa na precizno definisanoj frekvenciji kojom se ciljano izazivaju regeneracijski procesi u povređenom tkivu. To je medicinski pristup koji se bazira na apliciranju elektromagnetne energije na tkivo, a za razliku od elektroterapije, ne provocira neželjenu reakciju mišića. Tretman je veoma efikasan tako da pacijent veoma brzo oseća poboljšanje.

TECAR deluje na frekvencijama između 300 kHz i 1MHz, što znači da terapijsko dejstvo pokriva podjednako dobro i površne, i duboke delova tkiva.

Benefiti TECAR terapije najimpresivniji su u sferama sportske medicine, rehabilitacije, fizikalne terapije, i terapije bola, te se koriste se za brojna disfunkcionalna stanja:

 • Sportske traume
 • Povrede i oštećenja ligamenata, tkiva i kože
 • Rehablitacija nakon hirurških intervencija
 • Oštećenja mišića i tetiva
 • Akutan i hroničan bol
 • Neuropatije
 • Povrede kičme i perifernih zglobova
 • Oštećenja vaskularnog i limfnog sistema
 • Tretman ožiljaka
 • Rehabilitacija mišića karličnog dna

Zašto pacijentima prija TECAR terapija?

 • Izuzetno se dobro podnosi
 • Pacijenti imaju osećaj prijatne topline
 • Sigurna je i efikasna
 • Tretman se primenjuje u akutnoj fazi nakon povrede, kao i u hroničnim fazama
 • Neinvaznivna je metoda
 • Praktično je bez neželjenih efekata
 • Kombinacija je pasivne i aktivne terapije