Sport Medica

Sport medica

Specijalistički pregledi

LB108713

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

U našoj poliklinici mogu se zakazati specijalistički pregledi iz više medicinskih oblasti:

 • sportske medicine
 • fizikalne medicine sa rehabilitacijom
 • kardiologije
 • ortopedske hirurgije i traumatologije
 • radiologije (UZ dijagnostika)
 • interne medicine

ŠTA JE SPECIJALISTIČKI PREGLED?

Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista, a sastoji se od iscrpne anamneze, odnosno razgovora s pacijentom tokom kog lekar uzima najdetaljnije podatke o trenutnom pacijentovom stanju (trenutnim tegobama), prethodnim bolestima, kao i bolestima u bližoj porodici. Nakon toga sledi detaljan klinički pregled koji obuhvata palpaciju, perkusiju i auskultaciju što znači da će lekar utvrditi kakvo je opšte stanje pacijenta, pregledati kožu i vidljive sluznice, laganim pritiscima vrhovima prstiju pregledati limfne čvorove, krvne sudove, trbušne organe i poslušati srce i pluća, te izmeriti krvni pritisak.

Najveći fokus u datom momentu će lekar posvetiti primarnim tegobama zbog kojih se pacijent javio, u našem kontekstu zdravstvenim disbalansima koji su uslovili da se sportista ili rekreativac odvoji od terena i treninga, ili mu se u nekoj meri smanji funkcionalnost.

Nakon specijalističkog pregleda, lekar će postaviti dijagnozu i odrediti terapijske procedure i (eventualno) medikamentoznu terapiju, a u slučaju potrebe za dopunskim dijagnostičkim metodama, daće smernice šta je potrebno dodatno uraditi kako bi se kompletirali nalazi i postavila konačna dijagnoza, a nakon toga propisala odgovarajuća terapija i rehabilitacija.

Neophodno je da pacijent na prvi specijalistički pregled ponese kompletnu medicinsku dokumentaciju i prethodne nalaze (ako ih poseduje).


BRIGA O ZDRAVLJU SPORTISTA I REKREATIVACA

Poseban segment je briga o zdravlju sportista, koja je zapravo predstavlja multidisiplinaran pristup. Specijalista sportske medicine trebalo bi da bude najbliži sportistima, kako aktivnim sportistima, tako i onima koji se sportom bave rekreativno. U timu koji će voditi brigu o zdravlju sportiste u fiziološkim uslovima, odnosno u situacijama kada je narušeno njegovo zdrastveno stanje trebalo bi da brinu:

 • specijalisti ortopedske hirurgije i traumatologije
 • specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije
 • subspecijalisti medicine bola
 • kardiolozi
 • internisti, kako opšti, tako i subspecijalisti (endokrinolozi, gastroenterolozi i dr.)
 • specijalisti ishrane
 • pedijatri
 • radiolozi, ukoliko su potrebne dodatne dijagnostičke procedure (MR, RTG, UZ pregledi).

Ovom timu specijalista iz oblasti medicinskih nauka treba svakako pridodati i psihologe, odnosno profesore sporta i fizičkog vaspitanja koji su takodje važan deo tima koji vodi brigu o sportistima svih uzrasnih kategorija.

Poliklinika Sport Medica je odabrala stručnjake iz svih navedenih oblasti koji su na raspolaganju pacijentima kroz ambulantni rad u poliklinici, odnosno kroz redovne i konsultantske preglede.KARDIOLOŠKI SPECIJALISTIČKI PREGLED

Kardiološki pregled obuhvata razgovor sa pacijentom u cilju dobijanja neophodnih podataka o subjektivnim tegobama koje pacijent ima, kao i upoznavanja sa ličnom i porodičnom anamnezom i sa rezultatima do tada učinjenih pregleda i ispitivanja (pacijent sa sobom treba da ponese sve nalaze).

Nakon anamneze, slede:

 • opšti pregled pacijenta
 • pregled regije vrata, grudnog koša i pluća
 • pregled srca i krvnih sudova
 • pregled abdomena
 • pregled ekstremiteta

Neizostavni deo svakog kardiološkog pregleda je merenje vrednosti krvnog pritiska i EKG zapis, a veoma često se kardiološkog pregled kompletira ultrazvučni pregledom srca.

Nakon izvršenog pregleda, doktor u slučaju potrebe može da sugeriše dopunsko-dijagnostičke metode, ili određene terapijske procedure (uključujući i laboratorijske analize, Holter EKG-a i krvnog pritiska, ergometrijsko testiranje).


Holteri su mali, prenosivi uređaji koji prate rad srca tokom 24h.

Preporučuju se osobama koje imaju probleme poput osećaja lupanja i preskakanja srca, vratoglavice, bola u grudima, zamaranje, gubitak daha, kao i osobama koje imaju problem sa krvnim pritiskom.

𝗛𝗼𝗹𝘁𝗲𝗿 𝗘𝗞𝗚-𝗮 je uređaj koji 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗶 𝘀𝗻𝗶𝗺𝗮 𝗮𝗸𝘁𝗶𝘃𝗻𝗼𝘀𝘁 𝘀𝗿𝗰𝗮, 𝘁𝗼𝗸𝗼𝗺 𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗶 𝘁𝗼𝗸𝗼𝗺 𝗻𝗼𝗰́𝗶. Na taj način, lekar specijalista, na osnovu dobijenog zapisa može da uvidi postoje li određeni poremećaji u ritmu srca, poremećaji sprovođenja srčanog impulsa, ali i epizode ishemije.

𝗛𝗼𝗹𝘁𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗸𝗮 je uređaj koji automatski 𝗺𝗲𝗿𝗶 𝘃𝗮𝘀̌ 𝗸𝗿𝘃𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗮𝗸 u redovnim intervalima tokom dana i tokom noći. Na taj način lekar specijalista posmatra 𝗸𝗮𝗸𝗼 𝘀𝗲 𝘃𝗮𝘀̌ 𝗽𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗮𝗸, što  pomaže u otkrivanju moguće hipertenzije ili drugih 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗶𝘁𝗶𝘀𝗸𝗼𝗺.

Oba uređaja možete nositi u isto vreme, postavljaju se u prostorijama naše poliklinike, a skidate ih nakon 24 sata.